certificadoisorapida.com

INTEGRACIÓ DE SISTEMES: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 I OHSAS 18001

sistemes integrats de gestio ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Molins de Q implementa sistemes integrats de gestió; de la qualitat ISO 9001, medi ambient ISO 14001, prevenció de riscos OHSAS 18001, amb l’objectiu d’integrar els diferents processos de gestió. La integració de processos agilita la gestió general de l’empresa, augmentant l’eficiència i l’eficàcia i disminuint els costos a mig i llarg termini. Molins de […]