certificadoisorapida.com

EL SENTIT DE L’OHSAS 18001

prevencion_riesgos OHSAS 18001 blog

La legislació espanyola referent a la prevenció de riscos laborals és complexa i molt àmplia. Tot es fonamenta en la llei 31/95 de Prevenció de riscos laborals però hi ha infinitat de reials decrets, instruccions tècniques i notes tècniques de prevenció, editades per l’Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo, que augmenten la […]

DIRECCIÓ D’EQUIPS

gestio_equips_consultoria_molinsdeq

Darrere del concepte direcció d’equips hi ha moltes teories, estratègies i raonaments diversos, més o menys elaborats, més o menys complexes. Molts cops la simple lògica, pot aportar-nos algunes eines molt potents per poder aconseguir l’èxit. Destaquem alguns punts importants: Presa de decisions. Davant un problema, s’han de prendre decisions fermes, inequívoques i ràpides. Altra […]

EN 15038. SERVEIS DE TRADUCCIÓ

traduccion_traduccio EN 15038 certificacio_certificacion_molinsdeq

El sector de la traducció ha patit, o està patint, una ràpida transformació. En aquesta societat de la comunicació i de la informació, que molts cops arriba a desinformació sobretot per la quantitat de textos no contrastats que ens inunda, la traducció exerceix un paper fonamental. I no sols això, sinó que ens trobem que […]

CANVI DE CULTURA

canvi cultural

Una vegada més tornem a un tema fonamental en qualsevol procés de desenvolupament dins d’una empresa; el canvi cultural. Ignorar-ho, significa desaprofitar oportunitats i malgastar temps, diners i energia. Hi ha un cas paradigmàtic, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en ISO 9001. Escollim aquest cas donat la quantitat de certificacions […]