certificadoisorapida.com

El Centre Innova de Pineda de Mar aconsegueix la certificació ISO 9001

aj-pineda-innova ISO 9001 2008

El Centre Innova de l’Ajuntament de Pineda, ha aconseguit la certificació ISO 9001: 2008 del seu sistema de gestió de la qualitat, fent una aposta per la diferenciació dins de les administracions públiques, certificant els serveis de: Cursos de Formació Ocupacional. Cursos de Formació contínua. Servei d’Orientació. Servei d’Inserció laboral. L’important tasca realitzada per tots […]

SCI PROTECCIÓN INCENDIOS, S.L. ha aconseguit el certificat ISO 9001

sci_proteccion_incendios ISO 9001 2008

SCI PROTECCIÓN INCENDIOS, S.L. ha aconseguit el certificat ISO 9001:2008 amb l’abast de: Subministrament, instal·lació i manteniment d’aparells, equips i sistemes d’extinció i protecció contra incendis en indústries, comerç i navilier. Manteniment, recàrrega i retimbrat d’extintors. Extinció de gasos per vaixells. Després d’un treball complex i amb l’assessorament de MOLINS DE Q, l’auditoria que va […]

SAFETY ENGINEERING ha certificat el seu sistema de gestió de la qualitat ISO 9001

safety_engineering ISO 9001 2008

SAFETY ENGINEERING ha certificat el seu sistema de gestió de la qualitat amb ISO 9001:2008, fent una aposta per la diferenciació dins el competitiu sector de: Instal·lació de sistemes d’extinció i protecció contra incendis en indústries, comerç i navilier. Manteniment elèctric de baixa tensió en indústries, comerç i navilier. Extinció de gasos per vaixells La […]

INYECCIÓN RCA PLÁSTICOS, S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001

inyeccion_rca_plasticos ISO 9001

INYECCIÓN RCA PLÁSTICOS, S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001:2008 del seu sistema de gestió de la qualitat, superant amb èxit, l’auditoria realitzada per l’empresa certificadora APPLUS+ amb l’abast de: Fabricació de peces de plàstic per injecció. Després d’un gran esforç de tot el personal i amb la col·laboració MOLINS DE Q, ha estat possible […]

Jornada ISO 9001:2015

jornada_iso_9001_2015 ISO 9001:2015

Dins l’estratègia de compromís de servei amb els nostres clients, els consultors de MOLINS DE Q van participar en una jornada sobre la nova norma ISO 9001:2015 que es preveu s’aprovi a finals de 2015. Aquesta nova versió de la ISO 9001, té diversos canvis fonamentals tan en requisits com en estructura: Adopta el que […]