certificadoisorapida.com

Ferros Planes se certifica segons ISO 9001

ISO 9001

Ferros Planes aconsegueix la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015 pels processos de: Tall, mecanitzat i comercialització de productes siderúrgics. Després d’un treball complex i amb l’assessorament de Molins de Q, l’auditoria externa va ser tot un èxit. El resultat certifica que la gestió del sistema de qualitat de […]

Resident 4Q Automotive, S.L. aconsegueix la certificació ISO 9001 : 2015

ISO 9001

Resident 4Q Automotive, S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001:2015 del seu sistema de gestió de qualitat. L’abast de la certificació inclou Prestació de serveis de control de qualitat en línies de muntatge d’automòbils: control de qualitat de components  d’automoció de km 0 i de garanties. Estudis y estadístiques de qualitat. Gràcies al treball, esforç […]

PROFESSIONAL COSMETICS S.A. se certifica per ISO 9001:2015 i ISO 22716:2006

PROFESSIONAL COSMETICS, S.A ha aconseguit el certificat del seu sistema de qualitat, segons ISO 9001:2015 i ISO 22716:2006 amb l’abast: Disseny i desenvolupament, fabricació i comercialització de productes cosmètics capil•lars. PROFESSIONAL COSMETICS, S. a. ha superat amb èxit l’auditoria realitzada després de l’esforç realitzat per tots els membres de l’empresa Des de Molins de Q […]