certificadoisorapida.com

Cabletrònic se certifica en ISO 9001:2015

ISO 9001

Cabletònic aconsegueix la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015 pels processos de Comercializació de productes y assessorament per la instal·lació de xarxes locals i fibra òptica. Després d’un treball complex i amb l’assessorament de Molins de Q, l’auditoria externa va ser tot un èxit. El resultat certifica que la […]

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES, S.L. aconsegueix la certificació ISO 9001:2015

ISO 9001

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES, S.L. aconsegueix la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015 per les següents activitats: Gestió, construcció i manteniment de xarxes de clavegueram i estacions de bombeig Neteja i desembossaments de col·lectors depuradores i fosses sèptiques Neteja i desinfecció de depòsits Transport amb cisternes i contenidors de […]