certificadoisorapida.com

IFL Gestión S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001+14001

L’empresa IFL Gestión S.L. ha aconseguit la certificació del sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015, amb un abast que inclou Diseny, instal.lació i manteniment de sistemes d’electricitat, climatització, gas, fontanería, telecomunicació, energia solar i fotovoltaica i obres d’albanyileria. La tasca important realitzada per tot l’equip de IFL Gestión S.L. […]

PROTECCIÓN LOGÍSTICA CONTRA INCENDIOS, S.L. es certifica en ISO 9001:2015

PROLOIN 9001

PROTECCIÓN LOGÍSTICA CONTRA INCENDIOS, S.L. aconsegueix la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2015. PROTECCIÓN LOGÍSTICA CONTRA INCENDIOS, S.L. s’ha certificat pels pels processos de: Disseny, instal·lacions i manteniment de sistemes de protecció contra incendis. Després d’un treball complex i amb l’assessorament de MOLINS DE Q, l’auditoria externa va ser […]

Cedinsa es certifica en ISO 9001 i ISO 14001

iso 9001, iso 14001

Cedinsa Concessionària S.A. ha aconseguit la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat i medi ambient, segons ISO 9001: 2015 y ISO 14001:2015 per la següent activitat: “Construcció, explotació d’autovies en peatge a l’ombra i manteniment de carreteres. L’explotació inclou operacions de conservació i manteniment, us, defensa i gestió del transit.” Cedinsa Concessionària […]