certificadoisorapida.com

seguretat_alimentaria_appcc

Què és APPCC?

El sistema APPCC és un instrument que ajuda a les empreses del sector alimentari a complir la normativa legal de garantir i vetllar per la seguretat dels seus productes en totes les fases de la cadena alimentaria (de les quals siguin responsables) des de la producció fins al consum final

Qui pot aplicar APPCC?

Flexible per a qualsevol tipus d’empresa del sector alimentari, amb la seva implantació s’identifiquen, s’ avaluen i es controlen els perills per a la innocuïtat dels aliments. A més, s’integra fàcilment en altres sistemes de gestió de la qualitat, com ara la Norma ISO 9000.

Per què és APPCC important per al seu negoci?

Un enfocament estructurat de la seguretat alimentària utilitzant APPCC com a eina de gestió, ajuda a les empreses i organitzacions a demostrar a les parts interessades el seu compromís amb la seguretat alimentària i que es compleixen els requisits establerts. APPCC està dissenyat per oferir:

  • Compromís, prenent un enfocament formal per assegurar la innocuïtat dels aliments ajuda a demostrar el seu compromís amb les parts interessades mitjançant el compliment de les exigències de la legislació
  • Confiança, els clients i les parts interessades veuran que l'organització té un enfocament seriós i organitzat de la seguretat alimentària
  • Avantatge competitiu; APPCC és un diferenciador clau i pot ajudar a convertir-se en el proveïdor triat
  • Millora de l'eficiència; els serveis d'auditoria del sistema d'APPCC poden proporcionar per complementar els seus aprovacions existents de ISO 9001, que li estalviarà temps i costos.