certificadoisorapida.com

seguretat alimentaria appcc fssc iso 22000

Què és FSSC 22000?

Es una norma que té per objectiu la gestió del risc en la seguretat alimentaria en tota la fase de subministrament des de la recepció de la matèria prima fins al producte final.

FSCC 22000 es basa en la Norma ISO 22000 de seguretat alimentaria combinat amb especificacions tècniques per a la seguretat alimentaria en la producció:  ISO TS 22002-1:2009 i requisits addicionals de GFSI. (Iniciativa Global per la Seguretat Alimentaria).

Qui pot aplicar FSSC 22000?

Aquesta norma s’aplica a empreses que produeixen aliments peribles d’origen animal i vegetal, productes de llarga durada a temperatura ambient, begudes, productes bioquímics per a la producció alimentaria i a empreses fabricants de materials d’embalatge. 

Les empreses que vulguin obtenir una certificat de FSSC 22000 i  ja tinguin una certificació ISO 22000, només es requerirà la implantació de programes de prerequisits en matèria de seguretat alimentaria per a la fabricació d’aliments: ISO TS 22002-1:2009.

Per què és important FSSC 22000 per a la seva empresa?

Els sistemes de gestió eficaços i la certificació independent són els dos elements claus d'una cultura d'èxit en seguretat alimentària. FSSC 22000 està dissenyada per impulsar l'harmonització internacional i la transparència en les normes de seguretat alimentària. En virtut del reconeixement internacional de FSSC 22000, tota la xarxa de processos serà avaluada mitjançant l'enfocament basat en processos.