certificadoisorapida.com

Què és ISO 14001?

La norma internacional de sistemes de gestió ambiental, que ajuda a la seva organització a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals.

Qui pot aplicar ISO 14001?

La norma  ha estat dissenyada per poder ser implementada en qualsevol organització independentment de la seva grandària, sector i número de treballadors.

Per què és ISO 14001 important per al seu negoci?

La certificació aporta una sèrie de beneficis, entre altres:

  • Reducció de costos
  • Compliment de la legislació ambiental
  • Augment de l'eficiència.
  • Gestionar la reputació de la organització.
  • Aconseguir millor valoració en concursos i licitacions.