certificadoisorapida.com

ISO 27001 seguridad informacion

Què és ISO 27001?

Un sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) segons ISO 27001, és el mitjà més eficaç de minimitzar els riscos, en assegurar que s'identifiquen i valoren els actius i els seus riscos, tenint en compte l'impacte per a l'organització, i s'adopten els controls i procediments més eficaços i coherents amb l'estratègia de negoci.

Qui pot aplicar ISO 27001?

Flexible i adaptable per a qualsevol tipus d’empresa, sigui petita, mitjana o gran. S’integra fàcilment en altres sistemes de gestió, com pot ser ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015..

Per què és ISO 27001 important per al seu negoci?

Amb un sistema de la gestió de la informació, ISO 27001, obté:

  • Confidencialitat, assegurant que només qui estiguin autoritzats puguin accedir a la informació
  • Integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets
  • Disponibilitat, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i als seus actius associats quan ho requereix