certificadoisorapida.com

seguretat alimentaria appcc ifs

Què és ISO 45001:2018?

ISO 45001:2018 és una norma per desenvolupar un sistema de gestió de la seguretat i salut que puedea ser auditat i certificat externament.

Qui pot aplicar ISO 45001:2018?

La norma ISO 45001:2018 pot ser implantada en qualsevol organització independentment del seu tamany, sector i nombre de treballadors.

Per què és ISO 45001:2018 important per al seu negoci?

La norma ISO 45001:2018 permet demostrar la capacitat d'una organització per complir els requisits de la legislació de seguretat i salut. Mostra el compromís d'implementar, mantenir i millorar la política de seguretat i salut.