certificadoisorapida.com

Què és ISO 9001?

ISO 9001 és una norma de sistemes de gestió de la qualitat reconeguda internacionalment.

Qui pot aplicar ISO 9001?

La norma ISO 9001 és aplicable a qualsevol organització, independentment de la seva grandària. Es aplicable tant a proveïdors de serveis com empreses de producció.

Per què és ISO 9001:2015 important per al seu negoci?

La norma ISO 9001 de sistemes de gestió de la Qualitat proporciona l’entorn adequat per a la millora de l’eficiència de les organitzacions així com controlar els seus processos i millora de la satisfacció del client.