certificadoisorapida.com

seguretat alimentaria appcc ifs

Què és IFS?

IFS és una norma de qualitat i seguretat alimentaria que té per objecte el subministrament per part de proveïdors amb marca pròpia de productes alimentaris segurs de conformitat amb la legislació vigent.

Qui pot aplicar IFS?

 Aquesta norma IFS  es aplicable a empreses de distribució amb marca pròpia en el sector de l’alimentació quan el producte es transformat o envasat. Combina el sistema APPCC amb una metodologia de control de qualitat i gestió de les instal·lacions.

Per què és IFS important per al seu negoci?

S’ajusta als requisits internacionals de GFSI (Iniciativa Global per la Seguretat Alimentaria) i proporciona una visió clara de dels conceptes de seguretat alimentària i control de la qualitat a través d’avaluacions als subministradors.