certificadoisorapida.com

seguretat alimentaria appcc ifs

Què és OHSAS 18001?

OHSAS 18001 és una norma per desenvolupar un sistema de gestió de la seguretat i salut que puedea ser auditat i certificat externament.

Qui pot aplicar OHSAS 18001?

La norma OHSAS 18001 pot ser implantada en qualsevol organització independentment del seu tamany, sector i nombre de treballadors.

Per què és OHSAS 18001 important per al seu negoci?

La norma OHSAS 18001 permet demostrar la capacitat d'una organització per complir els requisits de la legislació de seguretat i salut. Mostra el compromís d'implementar, mantenir i millorar la política de seguretat i salut.